Ebook czy książka drukowana?

Współczesny miłośnik książek staje przed wyborem – kupić książkę w formie drukowanej lub książkę w ...