historia

Strategia i historia – nowa strategia czasu rzeczywistego!

Gry komputerowe nierzadko nawiązują do czasu przeszłego, do średniowiecza, walk, zdobywania odpowiednich ...