Symultan, jak w profesjonalnym żargonie określa się czasami tłumaczenie specjalistyczne, to zdaniem wielu najbardziej specjalistyczna forma tłumaczenia. Zazwyczaj oferować może je jedynie biuro tłumaczeń Warszawa, które na swojej liście płac posiada osoby specjalizujące się właśnie w prowadzeniu takiego rodzaju tłumaczenia. Spowodowane jest to dość banalnym faktem, iż języki różnią się pomiędzy sobą składnią oraz szykiem zdania. Najlepszym przykładem jest język niemiecki, gdzie orzeczenie potrafi występować na końcu zdania i biedny tłumacz wykonujący tłumaczenie symultaniczne zmuszony jest w zasadzie do zgadywania, co się w zdaniu pojawi.Jest to całkowite przeciwieństwo normalnej pracy, którą wykonuje typowy tłumacz zaproponowany nam przez biuro tłumaczeń Warszawa, ponieważ klasyczne tłumaczenie zawsze zaczyna się od zapoznania się z całością tekstu, w trakcie czego ustala się ogólne parametry tekstu takie jak jego rząd informatywności, czy stopień formalizacji. Tłumacz symultaniczny od razu wrzucany jest na głęboką wodę i oczywiście z uwzględnieniem swojego wcześniejszego przygotowania do zlecenia, musi sobie umieć radzić z problemami na bieżąco.