Liczba drukarni, którym można powierzyć prace nad artykułami reklamowymi jest imponująca, często jednak możemy odnieść wrażenie, że bogaty wybór bywa zdecydowanie bardziej kłopotliwy niż brak możliwości jego dokonania. Wypada zatem zadać sobie pytanie o najbardziej wartościowe kryteria takiego wyboru, choć bowiem artykuły reklamowe same w sobie nie zapewnią nam przewagi nad konkurentami, błędy popełnione podczas ich wybierania i przygotowywania mogą sprawić, że nasza firma na długo pozostanie w pamięci klientów jako podmiot niesolidny i niegodny zaufania.

W pierwszej kolejności zwracajmy zatem uwagę na doświadczenie drukarni oferujących artykuły reklamowe. Te, które dopiero debiutują na rynku nie muszą wcale stać na straconej pozycji, faktem jest jednak i to, że te o dłuższych tradycjach łatwiej jest poddać weryfikacji. Nie dajmy się przy tym zwieść atrakcyjnej stronie internetowej, choć oczywiście staranność jej przygotowania działa na korzyść analizowanego przez nas podmiotu. Naprawdę istotne wydaje się przede wszystkim to, jak prezentują się efekty końcowe pracy interesującej nas drukarni, prośmy więc o przedstawienie nam przykładowych artykułów reklamowych zamawianych przez innych nabywców.