materiały budowlane

Każdy otaczający nas budynek, każda szkoła, dom, pomnik czy też ogrodzenie w postaci muru są wykonane przy udziale człowieka. Robotnicy muszą dysponować nie tylko zdolnościami manualnymi i ogromną siłą fizyczną, ale także odpowiednimi materiałami pozwalającymi stworzyć jakiś obiekt. Takie elementy to, jak powszechnie wiadomo, materiały budowlane, a w ich skład wchodzą nie tylko często reklamowane farby, płytki czy cement, ale także metale żelazne, oraz szkło. Materiały budowlane można podzielić ze względu na różne kryteria: w zależności od ich przeznaczenia (np. izolacyjne), w zależności od ich tworzywa (np. kamienne, drewniane) oraz w zależności od ich zastosowania (np. ścienne). Grupa o nazwie „materiały budowlane” jest tak obszerna, że policzenie ich co do joty jest całkowicie niemożliwe, biorąc dodatkowo pod uwagę fakt, iż rozwój nauki stale powoduje tworzenie nowych elementów tejże grupy. Materiały budowlane dzielą się także na np. spoiwo mineralne, kruszywo budowlane, zaprawę, materiały stropowe oraz materiały malarskie. Ponadto, każdy z nich wyróżnia się konkretnymi cechami charakterystycznymi oraz różną reakcją na zmianę warunków atmosferycznych.