Edukacja muzyczna jest jednym z elementów programu wychowania przedszkolnego. Ma ona na celu zapoznanie najmłodszych dzieci ze światem muzyki i kształtowanie wrażliwości na ten rodzaj sztuki. Na początku jest to rytmika dla dzieci - zajęcia ruchowe przy akompaniamencie pianina. Bardziej rozbudowany zakres umuzykalnienia wprowadzony jest w początkowych klasach szkoły muzycznej pierwszego stopnia. Nauka przebiega tam w oparciu o podręczniki dla dzieci i materiały pomocnicze dla pedagogów.

Co na początek?

W ramach zajęć rytmicznych dla dzieci w przedszkolu, prowadzone są zabawy ruchowe, śpiew, elementy tańca i gry na prostych instrumentach perkusyjnych. W szkole muzycznej, rytmika dla dzieci połączona jest z przekazywaniem podstawowej wiedzy teoretycznej na temat budowy utworu muzycznego i nauką zapisu nutowego. Aspekt rytmiczny jest nieodłącznie związany z linią melodyczną. Dzieci poznają stopnie gamy durowej i uczą się rozróżniać proste interwały. Na podstawie rysunków ukazanych w podręczniku, odwzorowują na pięciolinii symbole graficzne - klucz wiolinowy, nuty o różnych wartościach rytmicznych, pauzy. Uczą się też zaznaczać wysokość poszczególnych dźwięków poprzez umieszczenie nut w odpowiednich miejscach na pięciolinii. Nauczyciele prowadzący rytmikę dla dzieci mają do dyspozycji w podręczniku i innych materiałach pomocniczych zestaw nut z utworami w różnych systemach metrycznych, oraz piosenki z tekstem. Są tam też nuty i wskazówki do prowadzenia ćwiczeń solfeżowych.

Kolejne zagadnienia

W starszych klasach rytmika dla dzieci zawiera elementy kształcenia słuchu melodycznego. Odbywa się to przy okazji śpiewania piosenek jednogłosowych solo lub w grupie. Dzieci uczą się też różnicować gamy durowe i mollowe. W podręczniku mogą się również znajdować zadania pisemne związane z odzwierciedleniem prostych melodii na pięciolinii. W programie są też lekcje słuchania muzyki - pedagog prezentuje utwory wybitnych kompozytorów. Uczniowie dowiadują się, jak za pomocą dźwięków można wyrażać nastrój i emocje, lub ilustrować różne tematy i motywy. Z pomocą podręcznika dzieci uczą się czytania nut z uwzględnieniem ich wysokości i wartości rytmicznych. Mogą to później odtwarzać podczas śpiewu zespołowego połączonego z grą na różnych instrumentach perkusyjnych. Nauka rytmiki dla dzieci w szkole muzycznej przebiega równolegle z kształceniem instrumentalnym. Dlatego treści zawarte w podręczniku są podstawą do wykonywania i interpretacji utworów fortepianowych, czy skrzypcowych, oraz przygotowują uczniów do gry w szkolnej orkiestrze.