Pomimo tego posiadanie mieszkania lub domu nie musi być drogą przez mękę. Zdecydowanie łatwiej będzie osiągnąć ten cel tym wszystkim, którzy posiadają stałe źródło wysokich dochodów. Dobrze, jeśli jest to źródło udokumentowane, takie jak umowa o pracę na czas nieokreślony. W nieco gorszej sytuacji pozostają osoby, które wykonują zlecenia w oparciu o umowy zlecenia lub dzieło. W ich przypadku otrzymanie kredytu hipotecznego może być uwarunkowane wpisaniem do umowy kredytowej dodatkowych osób, stanowiących zabezpieczenie. Może być to współmałżonek, ale również rodzice lub rodzeństwo. Rzeczą wymagającą najwięcej zachodu i załatwiania na pewno są kwestie finansowe. Samo przyznanie kredytu przez bank nie załatwia sprawy. Od tego momentu zaczynają się dodatkowe załatwiania związane z umowami notarialnymi, wpisami do hipoteki, ubezpieczeniami oraz dostarczeniem wszystkich dokumentów na czas do banku, sądu i notariusza. Można przyjąć że średni czas związany z dopełnieniem formalności to od tygodnia do dwóch. Po tym okresie można przystąpić do urządzania swojego mieszkania.