Czym jest e paragon?

Wirtualna rzeczywistość coraz odważniej wkracza w sferę współczesnych rozliczeń finansowych. Już prawdopodobnie od 2018 roku przedsiębiorcy zostaną zobligowani do dostosowania kas fiskalnych, do wystawiania nie tylko tradycyjnych paragonów papierowych, ale także do emitowania paragonów elektronicznych. E paragon ma być sposobem na uszczelnienie systemu podatkowego, bo dzięki niemu każda transakcja sprzedaży towarów i usług będzie zostawiała po osobie elektroniczny ślad.

Jak to ma wyglądać w praktyce?

Cały system dystrybucji e paragonów wydaje się nieco skomplikowany i niewygodny dla klienta, ale w praktyce może okazać się dla wielu osób niezwykle cenny. Paragony w wersji elektronicznej mają być automatycznie wysyłane na skrzynkę mailową klienta. Ten wcześniej będzie musiał zarejestrować się w jakiegoś rodzaju systemie, tak by został mu przypisany indywidualny numer nabywcy. Ile osób zdecyduje się na korzystanie z e paragonów na razie trudno ocenić, ale z czasem liczba takich osób z pewnością będzie rosła. Umieszczony w skrzynce mailowej e paragon będzie twardym dowodem sprzedaży, co ułatwi ewentualną reklamację uszkodzonego produktu w przyszłości. Taki paragon się nie zgubi i nie ulegnie zniszczeniu. Zbieranie elektronicznych paragonów powinno również ułatwić prowadzenie domowych rachunków – dzięki systemowi wszystkie paragony będą zebrane w jednym miejscu.

Czy e paragon będzie obowiązkowy?

Jeśli rozporządzenie Ministerstwa Finansów dotyczące elektronicznych paragonów wejdzie w życie, w 2018 roku, prawdopodobnie wszystkie nowe kasy fiskalne będą musiały zostać w sposób fabryczny wyposażone w możliwość drukowania tradycyjnych paragonów i wysyłania klientom paragonów elektronicznych. Warto przy tym zaznaczyć, że przynajmniej w początkowym okresie klienci nie będą zobowiązani do zbierania paragonów w wersji elektronicznej. Jeśli ktoś nie będzie chciał korzystać z nowego systemu, nie będzie musiał tego robić. Taka osoba może pozostać przy paragonach w tradycyjnej wersji papierowej. Oczywiście z czasem przepisy pewnie ewoluują, ale na razie trudno zakładać, że papierowe paragony zostaną wycofane z rynku w najbliższej przyszłości.