Obrazy fantastyczne już wcześniej zyskiwały ogromną popularność ze względu na zastosowanie różnorodnych motywów fantastycznych, które poruszają wyobraźnię odbiorcy. Dzięki zastosowaniu form tego typu, osoba patrząca ma możliwość przeniesienia się w inny, bardziej odrealniony świat. Fantazja od dawien dawna to jeden z najlepszych sposobów ucieczki od zmartwień i trosk życia codziennego. Dzięki niejakiej realności elementów, które pochodzą z innego świata, odbiorca ma możliwość przekonania się do wizji twórcy.

Nieograniczony świat fantazji

ObrazW świat fantazji bardzo chętnie zagłębiali się artyści doby romantyzmu. Szczególnie poeci upodobali sobie nastrój niesamowitości, a nawet grozy. Dla polskich twórców istną skarbnicą pomysłów stały się w tym okresie ludowe baśnie i legendy. To właśnie one były w dużej mierze inspiracją dla malarzy obrazów fantastycznych. Fascynacja wszystkim co fantastyczne rozwijała się z różnym nasileniem przez cały wiek XIX, swoje apogeum osiągając na przełomie stuleci. W kolejnych latach poszerzał się repertuar wątków, a ich pierwotne znaczenie często ulegało zmianie. Na nowo odkrywano średniowieczne romanse rycerskie czy klasyczną mitologię, a znane motywy osadzane były w nowych kontekstach nabierając nieoczekiwanych znaczeń. Dzięki przedstawieniu fantazji, twórcy mają na celu odniesienie do świata rzeczywistego.

Fantazja współcześnie

Dzisiaj największą popularność wśród obrazów fantastycznych mają dzieła Zdzisława Beksińskiego, który niejako spopularyzował w Polsce nurt tego typu. Wiele form i konwencji pochodzi jednak od twórców surrealistycznych, którzy przedstawiali obrazy jako swoistego rodzaju marzenia lub koszmary senne. W malarstwie założeniem surrealizmu było wyrażanie wizualne percepcji wewnętrznej. Artyści starali się wykreować obrazy burzące logiczny porządek rzeczywistości. Stosowane zatem środki, za pomocą których starano się ukazać stany niejawne, sny czy fantastyczne wyobrażenia, które w samej formie nie miały racjonalnego przedstawienia, jak i wymowy samego dzieła.

Bez wątpienia obrazy fantastyczne to temat rzeka. Zachęcamy was do sprawdzenia głębiej tego hasła. Kto wie może i w was obudzi się malarz, malarka a takie obrazy będą waszymi inspiracjami