Soki, które produkowane są w fabrykach oraz tłoczniach nie przypominają tradycyjnych sposobów pozyskiwania napojów z owoców oraz warzyw. Dziś większość procesów jest zmechanizowana, a producenci soków muszą przestrzegać wszystkich nałożonych norm. Warto poznać wszystkie etapy produkcji soków.

1. Przyjęcie surowca oraz selekcja

Na samym początku należy skupić daną ilość surowców, z których wyprodukowane mają być soki. Tym zajmuje się oczywiście producent soków. Do produkcji wykorzystywane są tylko świeże, dojrzałe oraz najbardziej jakościowe owoce. Tak właśnie jest w tłoczni - http://www.maurer.com.pl. Znane są dwie metody przyjmowania surowców: mokre (owoce są spłukiwane z samochodu) oraz suche (owoce są wysypywane bezpośrednio do odpowiedniego zbiornika).

2. Przygotowanie

Owoce na tym etapie trafiają do sortowników, które równomiernie układają surowiec na taśmie, czyli ślimakowy podajnik. Następnie owoce trafiają na specjalny stół, gdzie są sprawdzane przez wyszkolonych pracowników pod względem jakości. Następnie owoce te trafiają do specjalne sitka, gdzie są przemieniane na miazgę. Producent soków musi dbać o to, by wszystko odbywało się zgodnie z ustalonymi normami. Moment miażdżenia owoców obsługiwany jest już przez specjalny panel, który wystarczy ustawić na odpowiednie działanie. W trakcie mielenia wykorzystywana jest również pompa membranowa, która dodaje do miażdżonych surowców preparaty enzymatyczne.

3. Tłoczenie soków

Jest to najważniejszy etap, ponieważ w jego trakcie pozyskuje się sok. Tu na samym początku mamy do czynienia ze wstępnym napełnianiem. Producenci soków dbają o to, by wcześniej przygotowana miazga została przetransportowana do zamkniętego cylindra. Ten proces jest także zupełnie zautomatyzowany. Praca jest całkowicie sterowana, dzięki wcześniej ustawionym programom. Gdy prasa została już napełniona tłok zaczyna wywierać nacisk na miazgę, dzięki czemu sok wypływa przez specjalne otwory filtrujące. Następnie cały tłok wycofuje się, przy jednoczesnej ciągłej pracy cylindra po to, by miazga wciąż się spulchniała. Producent soków musi dbać o to, by proces tłoczenia był jak najlepiej wykonany, ponieważ na tym etapie można maksymalnie uzyskać sok z surowca. Gdy cały proces tłoczenia kończy się, wszystko zostaje szczelnie zamknięte tak, by zachować wszelkie środki higieny oraz bezpieczeństwa.

4. Pasteryzacja oraz dearomatyzacja

Pasteryzacja dokonuje się mniej więcej w 95 stopniach i ma na celu stabilizację mikrobiologiczna soku, denaturację białek, inaktywację enzymów oraz skleikowanie skrobi. Natomiast dearomatyzacja jest odparowaniem substancji aromatycznych.

5. Ultrafiltracja i koncentracja

Na tym etapie sok jest przepompowany do kolejnego zbiornika, by tam z soku mętnego uzyskać sok klarowny.

6. Magazynowanie

Następnie soki są magazynowane w specjalnych zbiornikach oraz poddawane standaryzacji.